Haber Detayı
17 Mayıs 2019 - Cuma 19:16
 
İmkanlar devletin,kazanç özel sektörün.
Araç muayene hizmetleri özelleştirilmeden önce, araç muayenelerinin Karayollarınca yapıldığı alanda, şimdi karayollarında rutin bakım onarım, karla ve buzla mücadele işini alan firmanın şantiyesi oldu.
Diğer Haberi
İmkanlar devletin,kazanç özel sektörün.

Burdur Gazetesinden Hasan Türkel'in 17 Mayıs 2019 tarihli haberinde araç muayene hizmetleri özelleştirilmesinden önce muayene istasyonu olarak kullanılan ve Karayollarına ait olan bölgenin karayolları rutin bakım onarım , karla ve buzla mücadele işlerini alan firmanın şantiyesi olduğu haberi gündeme düştü.

 

Burdur Gazetesinden muhabir Hasan Türkel'in haberine göre , Karayollarında rutin bakım onarım karla ve buzla mücadele işini alan firmanın şantiyesinde, sivil plakalı araçlardan çok daha fazla Karayollarına ait resmi plakalı araçlarında olması.

2010 yılında çıkarılan yasa ile Karayollarınca yürütülen yol yapım, bakım onarım hizmetlerinin özelleştirilmesinin önü açıldı. Bu yasa ile Karayollarında yol yapım bakım onarım, karla mücadele işini alan özel firmalar, Karayollarına ait araç, gereçleri, binaları, atölyeleri, alanları,  kiralayıp bütün imkanları kullanabiliyorlar. Devlet bu uygulama ile elindeki bütün imkanlarıda vererek özel sektöre “buyur devletin araçları imkanları emrinde, devletin imkanlarını kullan, para kazan” demekte.

13.07.2010 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 6001 sayılı “T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü‘nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”  bu uygulamaya imkan tanıdı;

Yasa ile Karayolları Genel Müdürlüğü‘nün (KGM) teşkilat ve görevleri, kamusal hizmet üretiminin tasfiyesi ve yasa gerekçesinde belirtilen “liberalleşme ve özelleştirme” yönünde değiştirildi. Yeni yasa ile KGM yapmakla yükümlü bulunduğu karayolu, otoyolu, bakım ve işletme tesislerini yapım, onarım ve işletme görevlerini doğrudan kendisi yapmaktan uzaklaştırılarak; yaptırmak, işlettirmek, onarımını yaptırmak, kiralamak, şirketlere ortak olmak gibi yeni görev tanımlarıyla piyasaya açıldı. KGM hizmet üretimi ve gelirlerini devredici yöntemlerle serbestleştirme ve özelleştirmelerin yeni bir adresi oldu. Böylece köprü ve otoyollar, bakım istasyonları, tesisler ve hizmet binaları dahil 30 milyon m² civarındaki taşınmazın özelleştirilmesinin önü açıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün resmi sitesinde  görev tanımı yapılmakta;

Otoyol, Devlet ve İl yolları ağını tespit etmek ve bu ağdaki değişiklikleri hazırlamak,Yol ağı üzerindeki yol ve köprüleri inşa ve islah etmek,onarmak ve emniyetle kullanmalarını sağlayacak şekilde sürekli bakım altında bulundurmak ve bu konularda gerekli eğitim yapmak.

Projelendirme, yapım, onarım, bakım ve diğer hususlar hakkında standartlar tespit etmek, teknik şartnameler hazırlamak.

Yolların kullanılması, yol ve trafik güvenliği ve bakımına ait esas ve kaideleri tespit etmek, yürütmek ve uygun göreceği yol işaretlerini tesis etmek.

Görevi ile ilgili işler için lüzumlu harita, etüd ve proje işlerini yapmak ve yaptırmak. Genel Müdürlüğün çalışmalarına ait bilgileri toplamak, basmak, yayınlamak.

Yolların yapım, ıslah, onarım ve bakımına, emniyetle işlemesine gerekli garaj ve atelyeleri, makina ve malzeme ambarları ile depolarını, servis ve akaryakıtı, tesislerini, laboratuvarları, deneme istasyonlarını, tarihi yol ağlarına ait köprü ve diger bütün yan tesisleri, yol boyu inkişafı ve ağaçlandırılması için lüzumlu fidanlıkları, dinlenme yerlerini, bakım ve trafik emniyetini sağlayacak bina ve lojmanları, verici telsiz istasyonları ile gerekli muhabere şebekelerini, Genel Müdürlüğün görevlerini daha verimli şekilde yönetimine yarayacak diğer her türlü sosyal tesisleri, hazırlayacağı ve hazırlatacağı plan ve projelerine göre yapmak, yaptırmak, onarmak, donatmak, işletmek, kiralamak ve bakımlarını sağlamak.

Burada belirtilen görevlerin yapılabilmesi için lüzümlu her türlü alet,edavat,taşıt ve makinalar ile donatımlarını, bunların işletilmesi ve onarılması için gerekli bütün malzemeyi seçmek, sağlamak, gerekenleri imal etmek veya ettirmek, depo etmek, onarmak, gerekli ambar, atelye ve tesisleri donatmak ve işletmek.

Genel Müdürlüğün görevleri içinde bulunan işlerin, yapılması, trafik akımının emniyetle ve kolaylıkla sağlanması için gerekli (arazi dahil) her türlü binalı ve binasız taşınmaz malları kamulaştırmak, satın almak, kiralamak, kanunlarına göre geçici olarak işgal etmek.

Otoyol,Devlet ve İl yolları ile ilgili diğer kanunların tahmil ettiği işleri yapmak.

Kaynak: (BG) - Burdur Gazetesi Editör:
Etiketler: İmkanlar, devletin,kazanç, özel, sektörün.,
Yorumlar
Haber Yazılımı