Haber Detayı
24 Eylül 2018 - Pazartesi 14:35
 
İlk 5 yılda hiç bir eylem planı yerine getirilmedi.
Ülke gündemine oturan ve "Öldü" manşetleri ile verilen Burdur Gölü ile alakalı CHP'li vekil Göker yazılı bir basın bildirisi yayınladı.
Gündem Haberi
İlk 5 yılda hiç bir eylem planı yerine getirilmedi.

Ülke gündemine oturan ve "Öldü" manşetleri ile verilen Burdur Gölü ile alakalı CHP'li vekil Göker yazılı bir basın açıklaması yayınladı.

 

CHP Burdur Milletvekili Dr.Mehmet Göker yayınladığı yazılı basın açıklamasında "söz konusu planın hedefine göre 2017 yılından itibaren Burdur Gölünün çekilmesinin önüne geçilmesi amacıyla yeterli derecede su miktarının göletlerden bırakılması gerekmesine rağmen bu işlem bir türlü gerçekleştirilmemiştir" ifadelerine yer verdi.

 

Yazılı basın açıklamasında "Burada sorulması gereken asıl soru şudur. 1.ve 2. Beş Yıllık Burdur Gölü Yönetim Planını bir türlü uygulamaya koymayan AKP Hükümetleri, yeni hazırlanmış gibi önümüze konulan eylem planını nasıl uygulamaya koyacaktır ?" sorusunu soran Göker'in basın açıklaması şöyle ;

 

Geçen hafta bir açıklama yapan İktidar Milletvekilleri, Burdur Gölünde yaşanan su seviyesindeki düşüşün sebeplerinin araştırılması ve çözüme yönelik atılacak adımların belirlenmesini kapsayan Burdur Gölü Alt Havzası Eylem Planı ve Genelgesinin 13 Eylül 2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiğini açıklamışlardır.

 

 Ardından tekrar bir açıklama yapılarak, “Burdur Gölü İçin Sadece Konuşup bol bol kötüleyenler, yapılanları görmezlikten geliyorlar. Yapılanlar yeterli olmuyor denilebilir. Birileri söz söylemeye devam etsin biz Gölümüz için somut adımlar atmaya devam edeceğiz” diyerek adeta Burdurlulara meydan okunmuştur.

 

Burdur Gölünde 114 Milyon Metreküp Buharlaşma olduğunu ve yaklaşık 90-95 milyon metre küpünün yağmurlarla geri döndüğünü belirten açıklamada, gölet ve barajlarla yer altı suyunun korunduğunu ve kapalı sistem sulamaya geçildiğini belirtmiştir. Dere ıslahları, arıtmalar ve Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı da belirtilmiş ancak Göl Yönetim Planı ve Master Plan kısmı nedense hızlıca geçilmiştir.

 

2007-2012 1. Göl Yönetim Planı kapsamında yukarıda belirtilen sorunların giderilmesine yönelik Yönetim Planı karaları zaten alınmış ve Yerel Sulak Alan Komisyonundan geçirilerek uygulanmaya konulmuştur. Ancak İlk beş yılda hiçbir plan kararı yerine getirilmemiş ve uygulamada olduğu belirtilen 2013-2018 2. Göl Yönetim Programı uygulanmaya konulmasına rağmen 2. Beş yıllık planda yer alan hiçbir plan kararı da uygulanmamıştır. Örneğin söz konusu planın hedefine göre 2017 yılından itibaren Burdur Gölünün çekilmesinin önüne geçilmesi amacıyla yeterli derecede su miktarının göletlerden bırakılması gerekmesine rağmen bu işlem bir türlü gerçekleştirilmemiştir.

 

Yine sözünü ettikleri Burdur Gölü Alt Havzası Eylem Planı ve Genelgesi dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından 13 Kasım 2015 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Genelgeye göre özetle;

 

1. Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) ile Evsel Atıksu Altyapı Sistemlerinin (AAS) tamamlanması ve iyileştirilmesi, ilgili Belediyeler tarafından yapılacaktır. Uygulamanın takibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) tarafından yürütülecektir.

 

2. Münferit sanayilerin AAT ve AAS’lerinin tamamlanması ve mümkün olduğu ölçüde müşterek sanayi AAT’ye bağlanması ile Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sanayi AAT / ön AAT ve AAS’lerinin tamamlanması ve iyileştirilmesi çalışmaları, İlgili Sanayi ve OSB İdareleri tarafından gerçekleştirilecektir. Uygulamanın takibi ÇŞB, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB) ve OSİB tarafından yürütülecektir.

 

3. Katı atık bertaraf tesislerinin kurulup işletilmesi, mevcut katı atık düzensiz depolama sahalarının rehabilitasyonu, tıbbi atıkların yönetimi Görev, yetki ve sorumluluklarına göre Büyükşehir Belediyeleri, İl Belediyeleri, İlçe Belediyeleri veya Katı Atık Birlikleri tarafından, tehlikeli ve özel atıkların yönetimi atığı üreten sanayi kuruluşları tarafından, Madencilik atıklarının yönetimi, sektörel bazda yönetim planlarının hazırlanarak uygulanması ÇŞB ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından gerçekleştirilecektir.

 

4. Zirai ve hayvancılık faaliyetleri kaynaklı kirlilik kontrolü ile ziraat ve hayvancılık kaynaklı envanter, eğitim ve bilinçlendirme programlarının geliştirilmesi GTHB tarafından, evsel AAT çamurunun ziraatta kullanımına yönelik çalışmalar ise ÇŞB tarafından sağlanacaktır.

 

5. Havzadaki ağaçlandırma, erozyon, çığ ve sel kontrolü çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından, mera ıslah çalışmaları da GTHB tarafından yapılacaktır.

 

6. Taşocakları ve maden sahalarının rehabilitasyonu çalışmaları Sanayi kuruluşları tarafından yapılacak olup, uygulamanın takibi ÇŞB, ETKB ve OSİB tarafından yürütülecektir. Burdur İli Terk Edilmiş Maden Sahalarının Yönetimi Eylem Planı çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (ÇEM) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.

 

7. Havza su kalitesinin izlenmesi programlarının hazırlanması OSİB tarafından, yer üstü ve yeraltı suları kalitesi izleme çalışmaları DSİ tarafından, arıtılmış atıksuların yeniden kullanılmasına yönelik çalışmaların yapılması ÇŞB ve OSİB tarafından, yürütülecektir. Atıksu altyapı sistemlerine deşarj edilen atıksuların yönetimi ÇŞB tarafından, deşarj edilen atıksular için uygun alıcı ortam standartlarının belirlenmesi OSİB tarafından, alıcı ortamlar bazlı deşarj standartlarının oluşturulması ÇŞB tarafından yapılacaktır.

 

8. Burdur Gölü Yönetim Planı’nın uygulanmasına yönelik izleme çalışmaları OSİB tarafından yürütülecektir.

 

9. Burdur Havzası Master Planı’nın hazırlanması ve su bütçesinin çıkarılması, yeraltı suyu kullanımının kontrol altına alınması çalışmaları, mevcut Sulama yapılarının rehabilite edilmesi ve yeni yapılan sulama sistemlerinin modern sistemler şeklinde yapılması çalışmaları DSİ tarafından zirai desteklerin daha az su tüketimi sağlayacak şekilde teşvik edilmesi çalışmaları GTHB tarafından gerçekleştirilecektir.

 

Yukarıda bahsi geçen önlemleri içeren Burdur Gölü Alt Havzası Eylem Planı’na ne kadar uyulmuştur? Bu yazılan maddelerin ne kadarı yerine getirilmiştir?

 

Burdur Gölü siyasi bir meta değildir. Kuruması halinde birçok sağlık problemlerini de beraberinde getireceği öngörülmektedir.

 

Birçok şeyi yaptığınızı iddia ederken gölün kurumasına neden olarak gösterilen (bugüne kadar döneminizde) kaç adet yeraltı sondajına ruhsat verip elektrik abonesi sağlanmıştır? Kontrolsüz su tüketimini önlemek üzere sondajlara bağlamayı düşündüğünüz sayaçlardan neden vazgeçilmiştir?

 

Tarım ve hayvancılığı geliştirmek üzere, göle giden neredeyse tüm kaynakların önünü keserek yaptığınız baraj ve göletler doğru yönetilmiş midir?

 

Gölün hakkı olan su göle ulaştırılmış mıdır?

 

Yapılan baraj ve göletlerin şu anki durumları nedir? O barajlar da yanlış yönetim anlayışı ile şu anda neredeyse boş mudur?

 

Maliyetlerin artması, tarım ve hayvancılık politikasındaki yanlış yönlendirmeleriniz neticesinde çiftçi ve hayvancımızı kolay ama çok suyla yetişen yem bitkilerine mi yöneltmiştir?

 

Bugüne kadar biz konuştuysak siz acaba gölün su seviyesinde kaç santimetre artış sağlayacak eylemi gerçekleştirdiniz?

 

Önce Burdur ardından da Salda Gölü ile endişelerimizde ne kadar haklı olduğumuz anlaşılmış ülke gündemi olması neticesinde sizin de hatırınıza gelmiştir.

 

Burada sorulması gereken asıl soru şudur. 1.ve 2. Beş Yıllık Burdur Gölü Yönetim Planını bir türlü uygulamaya koymayan AKP Hükümetleri, yeni hazırlanmış gibi önümüze konulan eylem planını nasıl uygulamaya koyacaktır?

 

2007 yılından beri Burdur’u oyalayan AKP hükümetlerinin gölümüzü kurtarmak için yapabileceği bir şey olduğuna artık Burdur halkı inanmamaktadır. Peki bir anda bu göl merakı nereden gelmektedir?

 

Yerel seçimler yaklaşmaktadır. Şimdi gündeme getirilmeye çalışılan bu eylem planı Burdur halkını oyalamaktan ve göz boyamaktan başka bir işe yaramayacaktır. Buharlaşma hesaplamaları adına yapılan havuzlar da maalesef bir deney niteliğinde olacaktır. Kanımca Burdur Gölünün çekilme sorunu buharlaşma hesaplarıyla değil su toplama havzasında bulunan ve tarımda kullanılan suyun planlaması ile olacaktır.

 

 

Kaynak: Editör: Serkan Şimşek
Etiketler: İlk, 5, yılda, hiç, bir, eylem, planı, yerine, getirilmedi.,
Yorumlar
Haber Yazılımı