Haber Detayı
08 Şubat 2018 - Perşembe 13:24
 
Artık Burdur'da da yasak...
Burdur Valiliğinin aldığı 2018/1 sayılı kararla artık o alanlarda içki içmek yasak.
Diğer Haberi
Artık Burdur'da da yasak...

Burdur Valiliğinin 2018/1 sayılı kararının yayınlanmasının ardından artık önceden alkol alınan bir çok yerde alkol almak yasaklandı.

 

Burdur Valiliği "Burdur İl Sınırları İçerisinde Açıkta ve Çevreyi Rahatsız Edecek Şekilde Alkol İçilmesinin Engellenmesine dair" bir karar yayınladı. Kararın amacı ise "Burdur İl sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kamu esenliğinin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi" olarak tanımlandı.

 

Valiliğin bugün itibarı ile yürürlüğe giren kararına göre kamunun istifadesine açık park, bahçe ve üzerinde tesis bulunmayan açık alanlarda, meskun mahallerde, kara yollarında, umuma mahsus yerlerde veya umumun istifadesine sunulan piknik ve ören yeri gibi alanlarda, gar, otogar, meydan, cadde, sokak, tarihi ve kültürel mekanlarda, ibadethaneler ile terk edilip kullanılmayan yapılar, inşaatlar, banka ATM’leri, köprü altları, mezarlıklar, gezinti yerleri vb. yerler ile nerede park halinde olduğuna bakılmaksızın her türlü aracın içerisinde alkol almak yasaklnadı.

 

İşte Burdur Valiliğinin o kararı ; 

Karar Tarihi : 07/02/2018
Karar Sayısı : 2018/01

 

Amaç
MADDE 1- (1) Bu karar, Burdur İl sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kamu esenliğinin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacını taşımaktadır.

 

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu karar; Burdur İl sınırları içerisinde çevreyi rahatsız edecek şekilde ve açıkta alkol alan şahısların engellenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

 

Hukuki Dayanak
MADDE 3- (1) Bu karar;
a) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,
b) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 
c) 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu,
c) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’na dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Genel Hükümler ve Esaslar
MADDE 4- (1) Burdur il sınırları içerisinde; kamunun istifadesine açık park, bahçe ve üzerinde tesis bulunmayan açık alanlarda, meskun mahallerde, kara yollarında, umuma mahsus yerlerde veya umumun istifadesine sunulan piknik ve ören yeri gibi alanlarda, gar, otogar, meydan, cadde, sokak, tarihi ve kültürel mekanlarda, ibadethaneler ile terk edilip kullanılmayan yapılar, inşaatlar, banka ATM’leri, köprü altları, mezarlıklar, gezinti yerleri vb. yerler ile nerede park halinde olduğuna bakılmaksızın her türlü aracın içerisinde çevreyi rahatsız edecek şekilde ve açıkta alkol içilmesi yasaktır.

 

Cezai Hükümler
MADDE 5- (1) 4.maddede belirtilen alanlarda çevreyi rahatsız edecek şekilde ve açıkta alkol içenler hakkında; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66. Maddesindeki “İl Genel Kurulu veya İl İdare Kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhaliyet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler mahalli mülki amir tarafından Kabahatler Kanununa göre cezalandırılır.”, hükmü çerçevesinde yasal işlem yapılır.

 

Yürürlük 
MADDE 6- (1) Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme
MADDE 7- (1) Bu karar Burdur Valiliği tarafından yürütülür.

 

 

 

Kaynak: Editör: Serkan Şimşek
Etiketler: Artık, Burdur'da, da, yasak...,
Yorumlar
Haber Yazılımı